Oprichting van een onderneming

  • Opstellen van de voorlopige statuten en neerlegging op het notariskantoor
  • Inschrijving van de onderneming bij de staatsadministraties en -diensten
  • Aanvraag van de vereiste vergunningen (bijv. vestigingsvergunning)
  • Voorbereiden van het dossier voor het boekhoudkundig beheer
  • Intern strategieplan
  • Aanvraag diverse steun