Lonen en Wedden

 • Aangifte van exploitatie van een onderneming
 • Aangifte van ingaan of uitgaan van een persoon bij het “centre commun de la sécurité sociale”
 • Fiche van indienstneming voor de werkgelegenheidsadministratie
 • Aangifte van aanwerving, verkrijging van een werkvergunning bij het ministerie van buitenlandse zaken
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde duur
 • Opzegging van de overeenkomst
 • Loonattest
 • Arbeidsattest
 • Ongevalaangifte
 • Werkloosheid wegens weerverlet
 • Aanvraag om terugbetaling wegens tewerkstelling van jongeren bij de werkgelegenheidsadministratie
 • Berekening van lonen
 • Aangifte van de belastinginhouding op lonen voor het kantoor van de belastingontvanger
 • Aanvraag om terugbetaling van ziekte bij de ziekenkas
 • Aangifte van de periodes van arbeidsongeschiktheid bij het “centre commun de la sécurité sociale”
 • Verlofbeheer
 • Aanvraag belastingfiche
 • Aanvraag tot belastingmatiging op de lonen
 • Formulieren voor ouderschapsverlof te uwer beschikking
 • Berekening beslag en overdracht
 • Loonafsluiting
 • Werkgeversaanvraag voor de dienst gezondheid op het werk