Fiscaliteit en BTW

FISCALITEIT:    (Balansen, Belastingaangiften)

 • Belastingaangiften opstellen voor natuurlijke personen
 • Voorlopige balansen opstellen in de vereiste vorm
 • Balansen van het boekjaar opstellen
 • Winst- en verliesrekeningen opstellen
 • De bijlagen opstellen (algemene kosten, details van de rekeningen van de balans, afschrijvingstabellen, aankoopdetails, enz.)
 • De belastingaangiften opstellen:
  • Inkomstenbelasting van lichamen
  • Gemeentelijke bedrijfsbelasting
  • Vermogensbelasting
 • Publicaties voor het handelsregister
 • Fiscale hulp vragen
 • Subsidies aanvragen
 • Communicatie met de administraties
 • Controle van de belastingaanslagen

BTW:

 • BTW-aangiften opstellen ( jaarlijks, driemaandelijks en maandelijks )
 • Buitenlandse BTW-aangiften opstellen
 • Lijsten van afnemers opstellen
 • Verificatie van de intracommunautaire BTW-nummers