Financiële analyses

 • De verschillende ratio’s opstellen en verklaren:
  • Ratio rentabiliteit op eigen vermogen
  • Liquiditeitsratio op korte en op lange termijn
  • Solvabiliteitsratio
  • Rendement ten opzichte van het vermogen van de vennootschap bij het begin van het boekjaar
  • Netto cashflow
 • Grafische voorstellingen opstellen