Documenten der Directe Belastingen

  • Aangifte inkomensbelasting (Hoofdformulier)    
  • Bijlage huur
  • Bijlage Meerwaarde (met de tabel van de herwaarderingscoëfficiënten)
  • Aangifte voor de vestiging van de handelswinst en aangifte voor de bedrijfsbelasting
  • Aangifte voor de inkomensbelasting van lichamen en voor de bedrijfsbelasting
  • Jaarlijkse afrekening (Hoofdformulier)
  • Vermindering van belasting (Hoofdformulier)
  • Bijlage Verzekeringen en Debetrente
  • Bijlage bouwsparen
  • Bijlage buitengewone lasten

Om de documenten correct op scherm weer te geven, gelieve de software Adobe Acrobat Reader 9.0 of een recentere versie van die software te installeren. De software kan worden gedownload op het volgende adres: http://www.adobe.com

Onze selectie stelt slechts de basisformulieren voor. Om toegang te krijgen tot de volledige lijst van formulieren die beschikbaar zijn bij de administratie der directe belastingen, gelieve de passende site te raadplegen: http://www.impotsdirects.public.lu